Rezervace na prohlídky »

Registr sbírek

Zřizovatel Zámecké galerie, Statutární město Kladno, je majitelem řady uměleckých děl, jež dává k dispozici k zapůjčení zájemcům z řad veřejných i soukromých institucí.

Přehled děl najdete ve virtuálním depozitáři na webu města: