Rezervace
Menu
Rezervace

Zámecký areál / Kabinet fotografie

Pravidelné výstavy zaměřené nejen na současnou fotografii

Kabinet fotografie pod kurátorským dohledem Jiřího Hankeho volně navazuje na tradici Malé galerie České spořitelny. Jeho posláním je ukazovat pestrost přístupů k fotografickému médiu.

Kladno má již od konce 19. století významnou fotografickou tradici, na kterou v současnosti navazuje řada výrazných fotografických tvůrců. Díky osobnosti Jiřího Hankeho a jeho Malé galerii ve spořitelně (později Malé galerii České spořitelny) má navíc neopominutelné postavení i v oblasti výstavní prezentace fotografie. Právě na ni se Malá galerie ve spořitelně od 80. let zaměřila. Svou tvorbu tak v Kladně postupně představili prakticky všichni významní čeští fotografové.

V roce 2019 byla činnost Malé galerie České spořitelny z provozních důvodů po takřka 42 letech ukončena. Město Kladno proto nabídlo Jiřímu Hankemu prostory v Kladenském zámku pro zřízení Kabinetu fotografie. Jeho cílem je poskytovat prostor pro prezentaci regionálních i celostátně významných tvůrců, kteří upozorňují na důležitá společenská témata nebo vyjadřují své pocity s využitím fotografického média.