Rezervace
Menu
Rezervace

Zámecký areál / Pracovna břevnovského opata

Stálá expozice přibližuje nejstarší historii kladenského zámku

Opaté břevnovského kláštera, jemuž Kladno od počátku 18. století patřilo, měli zásadní podíl na přebudování zámku do jeho dnešní podoby. Jejich působení přibližuje atraktivní formou expozice dobově zařízené opatovské pracovny.

Přestavbu zámku do jeho barokní podoby měl na starost věhlasný stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer. Během ní zámek zcela změnil svou podobu a byl obohacen o velmi cennou oválnou opatskou kapli zasvěcenou sv. Vavřinci.

V expozici, uspořádané tak, aby evokovala podobu opatovy zámecké pracovny z 18. století, se dozvíte řadu informací o vztahu břevnovských opatů ke Kladnu. Její součástí jsou i dobové artefakty přímo z archivu břevnovského arcibiskupství.