Rezervace
Menu
Rezervace
29. 11. 2023

BETLÉMY v kapli sv. Vavřince

Výjimečná expozice historických i současných betlémů je otevřena od 28. listopadu ve vánoční kapli sv. Vavřince.

Nejen dřevo, ale i papír, kašírované plátno a další materiály používali lidoví betlémáři při své práci. Lidové betlémářství se rozvíjelo v průběhu 19. století a svůj vrchol zaznamenalo na začátku 20. století. Impulsem pro vznik a rozvoj lidového betlémářství v českých zemích byl zákaz stavění betlémů v kostelech císařovnou Marií Terezií a císařem Josefem II. v 18. století. Právě z tohoto období pochází většina exponátů, které na výstavu poskytl králický řezbář Oldřich Čech ze svých sbírek a doplnil je vlastními současnými pracemi.

Výstava betlémů v Kladenském zámku tedy obsahuje historická i současná díla z betlémářských oblastí českých zemích a přilehlého pohraničí, a to ze dřeva, papíru, vosku, kašírovaného hrubého plátna či sádry. K vidění je vzácný mechanický betlém, králické betlémy specifické barevností a jednoduchostí řezby, práce lidových řezbářů a malých tiskáren z pohraničí Krušných hor. Větší figury byly vyrobeny ze sádry v německém Musshoffu, dnešní polské Vratislavi. A další vzácné kousky.

Příležitost si poslechnout zajímavé vyprávění o výstavě a betlémářském řemesle přímo od Oldřicha Čecha budete mít během akce Adventní sobota na zámku dne 10. prosince v 12:00 a 15:00.

Výstavu je možné navštívit až do neděle po svátku Hromnic, tedy do 4. února.